Avlsregler

Retningslinjer for Avl

 

 

** Målsetningen med disse retningslinjene er å gi oppdrettere råd om hva klubben anser som grunnleggende for oppdrett av vår rase. Klubben ønsker ikke å utøve sin myndighet til å pålegge oppdrettere regler eller gjøre forføyninger overfor oppdretter ved eventuelle brudd på disse reglene. Derimot ønsker klubben å formidle valper kun fra kombinasjoner som oppfyller kravene i disse retningslinjene. Retningslinjene er de krav som må oppfylles for at valpene skal kunne formidles gjennom klubbens valpeliste, i annonser på internett, i klubbens medlemsblad og i utstillingskataloger. Alle oppdrettere er inneforstått med innholdet i Norsk Kennel Klubs Etiske retningslinjer for avl og oppdrett.

***************************************************************

1. Alle valpekull som skal formidles via NCCK’s valpeformidling skal godkjennes i Sunnhetsutvalget. Om valpekullet oppfyller de retningslinjer som er satt vil kullet bli godkjent. ** (se over)
Oppdretter skal kontakte SU skriftlig (brev eller e-post) med sin forespørsel, og relevant informasjon etter gjeldende regler må være med.

2. Oppdretter plikter til å overholde NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, FCI’s internasjonale avlsregler, FCIs Code of Breeding Ethics samt drive sitt oppdrett i overensstemmelse med NKK avlsstrategi. I tillegg til NKK’s etiske grunnregler skal tisper skal være fylt to – 2 år før første parring. Hanner bør være minst 18 mnd før den brukes i avl første gang.

Nytt pr 3.04.12017

*************************

3. Kjent DNA-status på begge foreldre for Primær Linseluksasjon, utført av godkjent laboratorie og registrrt i NKK’s database Dogweb, er et krav for å få registret kullet hos NKK.

I tillegg anbefaler NCCK at følgende helsetester/undersøkelser er gjort på begge foreldrene: –

Øyelysning av godkjent øyelyser som maks er 12 mnd ved parringstidspunkt – Skal være registrert i NKK’s database –

Kjent status for tåreproduksjon – Skal være registrert i NKK’s database –

Kjent status for patella luksasjon (hovedregel er at hunder som går i avl er fri – har 0/0) – Bør for hunder født etter august 2012 bør være registrert i NKK’s database Dogweb –

Gonioskopi – – Skal være registrert i NKK’s database –

Kjent DNA-status for rcd3-PRA og prcd-PRA – Bør være registrert i NKK’s database Dogweb

5. Oppdretter plikter å opplyse kjøper om feil og mangler ved valpen både når det gjelder helse og eksteriør (jfr. NKK`s retningslinjer).

6. Alle valper skal ha fått ormekurer før levering og de skal leveres med veterinærattest og ID merking. Ved salg skal det også foreligge en utfyllende kjøpsavtale som skal gjennomgås med valpekjøper før levering av valpen.

7. Valper skal ikke leveres før 8 ukers alder.

*******************************************************************

Sunnhetsutvalget vil tilby rådgivning i forbindelse med avl og oppdrett for de som ønsker det.

Opplysninger om hvordan gå frem for DNA testing kan du finne her