KCS – Keratoconjunctivitis sicca

 Hva er KCS:

KCS er en av de vanligste øyesykdommene hos hund. Tilstanden kan være forårsaket av både kvalitativ defekt (feil sammensetning i tårevæsken)

og kvantitativ defekt (for lite eller ingentårevæske enten fordi det ikke produseres nok, eller fordi det er noe feil med tilførselen av tårevæske til øyet). Om øyet ikke får tilført kunstig fuktighet, så blir øyet tørt, rødt sårt og irritertog øyeinfeksjon er da en typisk sekundær lidelse.

 

Hva er årsaken til KCS:

Flere faktorer kan innvirke på tåreproduksjonen. Arv er selvfølgelig en faktor, mangelfullt eller underutviklet tårekjertel, skade, nerveskade, sykdom,

legemiddelpåvirkning (særligsulfapreparater), kirurgisk fjerning av tårekjertel ved tredje øyelokk (gjelder for eksempel hunder som har hatt cherryeye og

som har operert bort tredje øyelokk og tårekjertelen) oghormonforandringer (løpetid, drektighet og innbildt drektighet) og autoimmune lidelser (feil i immunforsvaret).

Chinese Crested er en av de rasene som anses å være predisponert (arvelig disponert) for KCS.

 

Symptomer og diagnostisering:

Selv om KCS er en av de vanligste sykdommene på hund så blir den ofte feildiagnostisert som en uspesifikk eller bakteriell infeksjon. Om man er i det minste tvil om at en hund har lav elleringen tåreproduksjon, så insister på at veterinæren måler tåreproduksjonen på din hund. Dette er en enkel undersøkelse hvor man putter en type ”papirremse” inn på øyet og måler hvorlangt oppover denne fukten fra øyet trekker seg på 1 minutt.

 

0-9 : Alt for lav/tørt øye

10-14: Lav

15 og over: Normal

 

Tegn dere skal være veldig oppmerksom på er:
– Øye som ligger litt lengre inn i øyehulen enn det andre.
– Hund som kniper med øyet, eller stadig er oppi det med labben
– Øye som ikke er klart og rent.
– Øye som ser rødt og sårt ut.
– Stadig tilbakevendende øyebetennelse
– Nesebrusk som ser tørr og krakelert ut

 

Behandling og prognoser:

Behandling av lidelse er litt avhengig av årsaken.

Skyldes lidelsen feil i immunforsvaret vil det mest sannsynlig ramme begge øyne, selv om det i starten er bare på ett, og dette vil være en varig lidelse.

Om det er en hund med ett normalt øye og ett øye med for lavt eller ingen tåreproduksjon og dette ikke endrer seg over tid, så skyldes det mest sannsynlig mangelfullt ellerunderutviklet tårekjertel på det øyet hvor

tåreproduksjonen er for lav eller borte, og det vil også da være en varig lidelse.

Skyldes det hormonforandringer som for eksempel løpetid, vil tåreproduksjonen som oftest normalisere seg igjen i hormonelt rolige perioder.

Skyldes det legemiddelpåvirkning vil det som oftest rette seg en stund etter at man sluttet med medisiner.

Men uansett årsak og varighet så må tilstanden behandles til den enten går over eller for resten av livet. Å holde øyet rent og fuktig er helt avgjørende for at hunden skal ha det godt.

Å ivareta en hund med nedsatt tåreproduksjon eller tørt øye handler mest om gode rutiner, og det er ingen omfattende eller tidkrevende jobb

 

Tisper som har tørt øye/lav tåreproduksjon er gjerne noe mer plaget rundt løpetid pga hormonforandringer i tillegg.

Når en hund med tørt øye/lav tåreproduksjon er ute i varmt vær og/eller vind kan det også være lurt å smøre noen ganger ekstra i løpet av dagen.

Samme om vinteren når det er varm ogtørr luft innendørs.

Og en hund med tørt øye/lav tåreproduksjon (for så vidt også en hund med helt normal tåreproduksjon)  legges i narkose eller bedøves så smør øyet veldig godt først.

Bedøvelse/narkosesynes å påvirke slik at øye blir tørrere.

 

I enkelte tilfeller har man operert og lagt spytt fra spyttkjertelen opp i øyet, men dette har svært varierende effekt, og selv om effekten blir bra i starten, avtar den ofte med tiden.

Spytt har også et annet innhold enn tårevæske.

 

Man kan også, dersom man ikke får ønsket resultat av stell og tilførsel av kunstig tårevæske velge å operere ut øyet.

 

Stell av øye med nedsatt eller ingen tåreproduksjon.

 

Morgenstell:Drypp et par dråper natriumklorid/øyeskyllevæske inn på øyet. La hunden blunke noen ganger slik at vannet skyller øyet. Bruk en q-tips og fjern all skit og puss som er inne påøyet. Smør med Optimune. Vent 5-6 minutter og ha så inn Lubrithal på øyet.

BEGGEøyne skal stelles likt, ikke bare det med nedsatt tåreproduksjon.

I løpet av dagen så dryppes litt Lubrithal inn på øyet slik at man hele tiden holder det fuktig og greit. Om det er puss på øyet i løpet av dagen så skyll det ut med natriumklorid, og legg påigjen Lubrithal. Om hunden kniper med øyet, eller øyet ser mindre ut enn det andre, så smør en gang ekstra.

 

Kveldstell: Samme som morgenstellet.

 

Om man er flink til å holde øyet fuktig og rent, så er det sjelden hunder med for lav tåreproduksjon får problemer, men passes det ikke på så kan det gi øyebetennelser, fryktelige smerterog i verste fall blindhet.

 

Om øyet skulle bli rødt og sårt så kontakt veterinær, og få medisiner mot infeksjonen. Husk at selv om hunden behandles med medisiner mot infeksjon skal det daglige stellet utføres somnormalt.

 

Avl, arvelighet og arvegang:

Arvegangen og grad av arvelighet er ikke kjent på denne sykdommen, hverken på vår rase eller andre, men arv er nesten alltid en medvirkende årsak på alle defekter og lidelser.

 

Hunder som har fått påvist KCS på ett eller begge øyne, skal ikke brukes i avl. Kombinasjoner som har gitt KCS på ett eller flere avkom skal ikke gjentas.

Kombinasjoner som blods/slektsmessig er svært like som kombinasjoner som har gitt KCS skal ikke gjøres.

 

Dersom det kommer flere avkom etter samme hanne/tispe i flere forskjellige kombinasjoner bør det tas en vurdering på om man bør fortsette å bruke den hunden i avl.

Samme gjelder de familiære linjer hvor det dukker opp unormalt mye KCS på svært nære slektninger.

 

Diverse:

Hos noen valper ser man med en gang de åpner øyet at ”noe” er feil.

Det kan være at det er puss som har en verkaktig farge og konsistens ligger i øyet når det åpnes.

Oftest blir disse valpene da behandlet mot øyebetennelse.

Man vet at valpers tåreproduksjon ikke er ferdig utviklet på tidligst ved 6 mnd alder, så det å behandle med antibiotika for øyebetennelse på så små valper

(egentlig valper yngre enn 6mnd) frarådes, om det ikke er absolutt nødvendig.

Dette fordi at man vet at antibiotika kan påvirke tåreproduksjonen i negativ retning, og det kan se ut som om man ved å behandle så små valper med antibiotika kan ødelegge tåreproduksjonen helt eller delvis.

Være svært nøye med å holde øyet rent og fuktig, men dersom dette ikke hjelper må man kanskje da behandle mot øyebetennelse.

 

 

Kildehenvisning: ”Veterinær oftalmologi” – forfatter Professor Ellen Bjerkås