Referater

Protkoller fra styremøter vil heretter bli sendt ut i CC-nytt

Referat fra årsmøter 2016:

Referat fra årsmøter 2014:

  • 30.03.2014
  • Under sak 6a), står følgende: «StorCert: Det ble på NKKs representatntskapsmøte i 2013 bestemt at storcertet skulle bort og NKK har varslet dette bort fra 2015, men vi avventer og ser hva som vil skje med storcertet og følger NKK’s innstilling ang dette. Vi utformer med andre ord ikke sær regler for klubben men lar det bli slik det er Fra NKK’s championat regler 1.1. 2014 Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling.Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere» Styret har blitt oppmerksom på at det er rom for misoppfatninger i teksten, og påpeker herved at NCCK følger NKK´s innstilling, som pr dags dato fastslår at Stor Certet forsvinner i 2015, ergo vil fra da av være nok med tre små cert, under tre forskjellige dommere, for å oppnå Norsk Utstilling Champion.

 

Referat fra styremøter-2011:

Referat fra styremøter-2010: