Styret

Norsk Chinese Crested Klubb Kontakttelefon: Kommer snart

 

Vedr. henvendelser til Norsk Chinese Crested Klubb

Når saker sendes til Norsk Chinese Crested Klubb må e-post adressen til klubben brukes og ikke private adresser til medlemmer av styret.

NCCK e-post: mail@norskccklubb.no

Sakene som sendes inn blir tatt opp på førstkommende styremøte etter at saken er kommet inn

Mvh alle oss i styret

 

  • Leder: Marius Torgersen
  • Nestleder: Trude Sommer – (har trekkt seg fra sitt verv)
  • Styremedlem: Angelica Hempel Hansen
  • Styremedlem: Marthe Blekkan
  • Styremedlem: Lotte Werner Pettersen
  • Styremedlem: Agneta Utsi
  • Varamedlem: Lola Marie Folcke
  • Varamedlem: Renate Hagren