Krav om kjent PLL status

 

Alle foreldredyr må ha kjent status for PLL (linseluksasjon) før kull kan registreres

      Bruk laboratorium som NKK godkjenner

For mer informasjon klikk her