Møteplan NCCK 2017/18

Vedlagt ligger møteplan for styrearbeid 2017/2018. Styret tar gjerne imot innspill til saker som bør tas opp samt kommentarer til publiserte innkallinger. Mail: mail@norskccklubb.no

møteplan 2017.2018